Interesuje Cię rozpoznawanie mowy?
Poufność
Adresy mailowe wpisane z użyciem tego formularza będą wykorzystywane wyłącznie do okresowego udzielania informacji na temat rozwoju oprogramowania skryBot - rozpoznawanie i dekodowanie mowy po polsku.
Wyślij wiadomość
do przepisywanie.pl

  Przepisywanie nagrań audio i tekstów – nasze standardy:

  Prosimy o zapoznanie się z poniższymi próbkami przed zamówieniem przepisywania, aby ustalić wymaganą jakość pracy.

  Przepisywanie nagrań STANDARD

  Dokładność w stosunku do nagrania 99,9 %, oznaczanie kodami czasowymi.

  próbka nagrania – audio,
  próbka przepisanego nagrania – tekst.

  Przepisany tekst nie zawiera błędów, podpórek językowych, powtórzeń.

  Przepisywanie nagrań WIERNE – SPECJALNE na potrzeby spraw sądowych.

  Dokładność w stosunku do nagrania 100%, z wpisanymi kodami czasowymi.

  Plik przepisywanego nagrania przykład.

  odpowiadający nagraniu przepisany plik tekstowy przykład.

  Przepisywany tekst w tym przypadku zawiera wszystkie błędy, wtręty i podpórki językowe, które wystąpiły w nagraniu.

  Przepisywanie nagrań SKRÓTOWE

  Dokładność w stosunku do nagrania 80-95%, próbka nagrania – audio,
  próbka przepisanego nagrania – tekst.
  Przepisany tekst jest zrozumiały dla czytającego. Pomijane są dygresje, błędy językowe.

  Do statystyk dokładności przepisywania nie są wliczane niesłyszalne fragmenty nagrania.

  PRZEPISYWANIE TEKSTÓW jest zawsze WIERNE, a formatowanie tekstu aby wyglądał identycznie z wyjściowym jest usługą dodatkową.