Interesuje Cię rozpoznawanie mowy?
Poufność
Adresy mailowe wpisane z użyciem tego formularza będą wykorzystywane wyłącznie do okresowego udzielania informacji na temat rozwoju oprogramowania skryBot - rozpoznawanie i dekodowanie mowy po polsku.
Wyślij wiadomość
do przepisywanie.pl

  Sprzętowa Bramka SMS i System SMS do masowego wysyłania wiadomości SMS.

  Najtańsza masowa wysyłka SMS tylko za pomocą sprzętowej bramki SMS. Płacisz raz – używasz do woli niezależnie od internetu.

  Oferujemy Sprzętową Bramkę SMS z systemem do masowego wysyłania SMS czyli dokładnie:

  1. Maksymalnie uproszczone zarządzanie wysyłaniem SMS.
  2. Zarządzanie wysyłaniem SMSów masowo lub pojedynczo, z ustaleniem terminów i opóźnień wysyłania.
  3. Bramka po podłączeniu zasilania i włożeniu karty SIM jest natychmiast gotowa do wysyłania SMSów.
  4. Bramka SMS z Systemem SMS i odpowiednią ilością podłączonych urządzeń/modemów z kartami SIM może wysyłać nawet 100 tys. szt.(sto tysięcy sześcset) SMSów na 1 godzinę (przy skonfigurowaniu około 120 urządzeń/modemów i wysyłaniu alfabetem łacińskim).
  5. Bramka obsługuje natywnie alfabety narodowe np. Polski, Niemiecki, Rosyjski, Chiński, Khmerski, Arabski, Hebrajski i wszystkie inne, ale UWAGA – SMS ze znakami innymi niż łacińskie jest liczony przez operatorów potrójnie.
  Bramka do wysyłania SMSów z oprogramowaniem, która działa niezależnie od internetu.
  Serwer Bramka do wysyłania masowych SMSów i System SMS.

  Serwer, Bramka SMS, masowe wysyłanie SMSów i System SMS mieszczące się w kieszeni.

  CENY:

  Pojedyncza Bramka SMS z jednym urządzeniem/modemem do obsługi karty SIM – 2000 zł netto.

  każde kolejne urządzenie do obsługi następnej karty SIM to koszt – 300 zł netto.

  Hub pozwalający na podłączenie do 28 urządzeń to koszt 1000 zł netto.

  Bramka SMS i System SMS umożliwia:

  1. Wysyłanie masowe SMSów – pojedyncza bramka nawet 75600 SMSów na godzinę.
  2. Lokalne zarządzanie wysyłaniem wiadomości SMS myszką, klawiaturą i monitorem lub przez posiadany komputer, tablet – bramka nie wymaga dostępu do internetu.
  3. Zdalne zarządzanie przez Internet.
  4. Integrację z bazą danych Klienta – oferta dodatkowa.

  INNE FUNKCJE Bramki SMS z Systemem SMS – do masowego wysyłana SMSów.

  1. Bramka SMS z Systemem SMS ma możliwość wysyłania z podłączeniem 28 urządzeń przez HUB USB nawet do 75600 sztuk SMSów na godzinę.
  2. Czarna lista kontaktów SMS – klienci którzy nie chcą otrzymywać SMS nigdy ich nie otrzymają.
  3. Wysyłanie SMSów o unikalnej treści.
  4. Planowanie wysyłania SMS z treścią i wysłaniem w wybranym dniu i godzinie.
  5. Zdalna aktualizacja i/lub lokalna aktualizacja systemu.
  6. Terminarz – wysyłanie SMSów zaplanowanych dla różnych odbiorców.
  7. Przechowywanie historii wysłanych SMSów.
  8. Odbieranie SMSów od klientów.
  9. Nadawanie i wyszukiwanie kodów promocyjnych.
  10. Integracja z zewnętrznymi bazami danych.
  11. Wykrywanie i wyświetlanie ilości i numerów kart SIM z informacją w panelu zarządzania – System SMS.
  12. Wprowadzanie własnych baz kontaktów oraz możliwość ich zapisywania i usuwania.
  13. Obsługa narodowych czcionek.

  WYMAGANIA do działania Bramki SMS:

  1. Zasilanie 110-230V.
  2. Posiadanie przynajmniej jednej aktywnej karty SIM.
  3. Router – dla lokalnego i zdalnego zarządzania Bramkną SMS i Systemem SMS.
  4. Internet opcjonalnie tylko w przypadku potrzeby zdalnego zarządzania.

  Aby zarządzać Systemem SMS w Bramce SMS i wysyłać SMSy wystarczy:

  1. Włączyć zasilanie.
  2. Podłączyć komputer lub tablet do bramki SMS (przez kabel ethernet(kabel nie jest dostarczany), lub dla Tabletu WiFi(zależne od konfiguracji))
  3. Posiadać jedną lub wiele aktywnych kart SIM, w przypadku wysyłania przez większej ilości SMS zalecamy zwiększyć ilość kart SIM i urządzeń od obsługi kart(urządzenia dodatkowe można zamówić).

  Dla kogo jest Bramka SMS i System SMS z możliwością masowego wysyłania SMSów i planowania wysyłek?

  Przykłady:
  1. Dla małych, średnich i dużych firm – reklamowania swoich towarów i usług, wysyłania ogłoszeń, ofert promocyjnych.
  2. Dla wysyłania tokenów, weryfikacji użytkownika, automatycznych powiadomień o zdarzeniu.
  3. Do powiadomień pracowników o wydarzeniach, zleceniach itp..
  4. W edukacji do informacji o odwołaniu zajęć, naborze, zajęciach objętych promocją, kursach wakacyjnych i okazjonalnych.
  5. Serwisy samochodowe – do przypominania klientom/właścicielom pojazdów o terminie przeglądu.
  6. Gabinety weterynaryjne – do przypominania właścicielom zwierząt np. o szczepieniach na wściekliznę, odrobaczaniu itp.
  7. Dla klientów, którzy wymagają skutecznej wysyłki SMSów.

  Informacje dodatkowe:

  • Sprzęt i system jest objęty roczną gwarancją. Realizacja gwarancji to wymiana wadliwego/uszkodzonego towaru – sztuka za sztukę.
  • Licencja na System SMS pozwala na nieograniczone korzystanie z możliwości wysyłania SMSów.
  • Aktualizacja licencji to 25% podstawowej ceny zakupu Bramki SMS z systemem SMS.
  • Oferujemy dodatkowo wsparcie i modyfikację systemu do specyficznych potrzeb Klientów.
  • Dostosowujemy System SMS do różnych innych systemów i baz danych, np. gdy funkcjonalność wysyłania masowych SMSów jest wymagana w ogłoszonym przetargu do działania.
  • Nasz system działa jako moduł i może być zaimplementowany w dowolnym etapie procesu.
  • Oferujemy usługi przygotowywania baz danych adresowych firm zawierających e-maile i numery telefonów.